Köra Kortege

Motala Touring Club

Regler för kortegekörning.

Kortegekörning

 

1. För alla körningar skall en frontman och en köman utses

 

2. Det förutsätts att alla har full tank vid starten och om någon behöver

tanka under resans gång skall frontmannen informeras snarast.

 

3. Frontmannen informerar innan körningen om färdplanen.

 

4. Frontmannen kör alltid först och kömannen alltid sist, båda liggande

till vänster i filen, alternativt position för kömannen är mitt i filen.

 

5. Kör i en så tät formation som möjligt i ett zig-zag mönster med första

mc till vänster i filen. Släpp inte av utrymmet fram till nästa hoj, detta

för att undvika kraftiga gaspådrag och ojämn körning för att ”hinna i fatt”.

Kör ej i bredd, det är förbjudet, respektera den framförvarande hojens

”vingelutrymme”.

 

6. Kör med ”ett öga i backspegeln” hela tiden, håll uppsikt lika mycket bakåt

som framåt.

 

7. Om vägen smalnar av upphör zig-zag formationen, alla tar automatiskt

eget spår. Detta gäller främst smala 70-vägar där vägbredden kan vara

runt 3-4 m, när vägen åter blir bredare återgår gruppen till zig-zag

formationen. Notera hur hojen framför dig kör.

 

8. Inga omkörningar inom gruppen, undantaget är återtagande av position

om någon hoj tvingats sakta ner eller stoppat. Alla måste bli på sin plats

under körningen.

 

9. Mindre erfarna mc-förare bör köra långt fram i kortegen samt i möjligaste

mån ligga i höger spår.

 

10. Gällande hastighetsbegränsning skall enligt lag följas, dock med hänsyn

taget till allas säkerhet avseende omkörande bilister har noterats att

marschhastigheten främst på 70 och bredare 90-vägar bör ligga 10 km

över då omkörande bilister blir betydligt färre. Detta bedöms av

frontmannen beroende på vägens beskaffenhet.

 

11. Frontmannen styr hastigheten för kortegen och skall undvika kraftiga

gaspådrag vid förändring av hastighet när så påvisas av skyltar.

Generellt skall frontmannen köra så jämnt som möjligt.

 

12. Vid omkörning skall frontmannen köra med kraftigt gaspådrag och

och gruppens medlemmar skall följa med, slå inte av gaspådraget för

tidigt så att alla i gruppen kan fullfölja omkörningen och så att någon

av medlemmarna inte blir ”hängande” i vänsterfil längre tid än absolut

nödvändigt dvs. inte får plats mellan sista hoj i kortegen och den bil som

varit mål för omkörning.

 

13. Kömannen säkrar utrymme för kortegen vid filbyte och vid vissa

omkörningar genom att gå ut i vänsterfil samtidigt som frontmannen byter

fil, detta för att säkra upp utrymmet för den framförvarande kortegen i

syfte att undvika att bilar kommer in i kortegen.

 

14. Försvinner hojen bakom dig, slå av på tempot och stanna till om hojen

bakom dig inte dyker upp. Till slut stannar även frontmannen.

OBS! stanna på ett sätt så att du inte utgör någon fara för dig själv eller

eller andra trafikanter. Stå kvar på din plats. Frontmannen är den som

åker tillbaka och kontrollerar. Frontmannen är också den som åter

startar upp kortegen.

 

15. Vid tekniska problem är det kömannen som stannar med den som har

problem. Resterande del av gruppen fortsätter med frontmannen och

stannar vid första lämpliga plats och inväntar besked från kömannen.

 

16, Om någon lämnar gruppen vid delmål eller paus skall alltid

frontmannen informeras innan avvikelse sker.

 

17. Lämnar man gruppen under körning skall man tydligt markera att

bakomvarande skall glida förbi och som sist låta kömannen förstå att

man lämnar gruppen.

 

18. Om bil lyckas tränga sig in i kortegen skall gruppen iakttaga stor

försiktighet och inte omedelbart kasta sig ut i krypkörfältet då detta

fält inte har samma vägskick som den övriga vägen det kan dessutom

ligga både bildelar och annat i krypkörfältet som kan förorsaka en

olycka. Behåll formationen och låt bilisten avvakta tills ny möjlighet till

omkörning för bilisten ges.

 

19. Upprepa handsignaler framifrån från frontmannen till kömannen. Om

handsignal om bensinbehov kommer bakifrån skall detta upprepas

framåt. En kort signal med tutan kan användas för att påkalla

uppmärksamhet från den framför.

 

20. Parkering vid stopp sker samlat och med snygg uppställning/parkering

på led sida vid sida i formationsordning.

Handsignaler

1. Stopp eller sakta ner:

-Stopp, lyft vänster hand handflatan

framåt. Sakta ner vinka upp/ner

med handflatan vänd nedåt.

 

2. Behöver tanka:

-Vänster hand, peka på tanken.

 

3. Din blinker är på:

-Vänster hand, växelvis knuten

och öppen hand.

 

4. Behöver stanna:

- Vänster hand vinka upp/ner

med handflatan vänd nedåt (punkt 1).

 

Ljudsignaler

Upprepade långa ljudsignaler,

olycka har inträffat,

stoppa kortegen.

© Motala Touring Club

made by: L : J webmaster@motalatouringclub.se