Aktiviteter

Kommande / Planerade Turer


Bra att veta när vi kör i grupp


 • Hastighet gäller.
 • Vi kör sick-sack-formation.
 • ALLA stannar vid STOPP.
 • Gärna 3-4 st. bredvid varandra där framme. Kör ut i samma turordning som innan.
 • Förste man väntar in alla så de kommer över innan han gasar på.
 • ALLA har koll på den framför och bakom sig själv, sackar den bakom så sackar man själv – tillslut får 1:e man veta detta.
 • Behåll din plats i gruppen om ngn avviker, så byt position i sick-sack-körningen så det ff är sick-sack-körning.
 • Lämna lagom avstånd till framförvarande 
 • ”3 sekundersregel”
 • Om vi ska stanna så används P-fickor eller andra lämpliga platser.
 • NYA på MC kör långt fram i gruppen.


Mer info finns under kortegekörning

Klicka här