Köra Kortege

Motala Touring Club

Regler för kortegekörning.

Kortegekörning


1.      För alla körningar skall en frontman och en köman utses


2.      Det förutsätts att alla har full tank vid starten och om någon behöver

         tanka under resans gång skall frontmannen informeras snarast.


3.      Frontmannen informerar innan körningen om färdplanen.


4.      Frontmannen kör alltid först och kömannen alltid sist, båda liggande

         till vänster i filen, alternativt position för kömannen är mitt i filen.


5.      Kör i en så tät formation som möjligt i ett zig-zag mönster med första

         mc till vänster i filen. Släpp inte av utrymmet fram till nästa hoj, detta

         för att undvika kraftiga gaspådrag och ojämn körning för att ”hinna i fatt”.

         Kör ej i bredd, det är förbjudet, respektera den framförvarande hojens

         ”vingelutrymme”.


6.     Kör med ”ett öga i backspegeln” hela tiden, håll uppsikt lika mycket bakåt

        som framåt.


7.     Om vägen smalnar av upphör zig-zag formationen, alla tar automatiskt

        eget spår. Detta gäller främst smala 70-vägar där vägbredden kan vara

        runt 3-4 m, när vägen åter blir bredare återgår gruppen till zig-zag

        formationen. Notera hur hojen framför dig kör.


8.     Inga omkörningar inom gruppen, undantaget är återtagande av position

        om någon hoj tvingats sakta ner eller stoppat. Alla måste bli på sin plats

        under körningen.


9.     Mindre erfarna mc-förare bör köra långt fram i kortegen samt i möjligaste

        mån ligga i höger spår.


10.   Gällande hastighetsbegränsning skall enligt lag följas, dock med hänsyn

        taget till allas säkerhet  avseende omkörande bilister har noterats att

        marschhastigheten främst på 70 och bredare 90-vägar bör ligga 10 km

        över då omkörande bilister blir betydligt färre. Detta bedöms av

        frontmannen beroende på vägens beskaffenhet.


11.   Frontmannen styr hastigheten för kortegen och skall undvika kraftiga

        gaspådrag vid förändring av hastighet när så påvisas av skyltar.

        Generellt skall frontmannen köra så jämnt som möjligt.


12.   Vid omkörning skall frontmannen köra med kraftigt gaspådrag och

         och gruppens medlemmar skall följa med, slå inte av gaspådraget för

         tidigt så att alla i gruppen kan fullfölja omkörningen och så att någon

         av medlemmarna inte blir ”hängande” i vänsterfil längre tid än absolut

         nödvändigt dvs. inte får plats mellan sista hoj i kortegen och den bil som

         varit mål för omkörning.


13.    Kömannen säkrar utrymme för kortegen vid filbyte och vid vissa

         omkörningar genom att gå ut i vänsterfil samtidigt som frontmannen byter

         fil, detta för att säkra upp utrymmet för den framförvarande kortegen i

         syfte att undvika att bilar kommer in i kortegen.


14.    Försvinner hojen bakom dig, slå av på tempot och stanna till om hojen

         bakom dig inte dyker upp. Till slut stannar även frontmannen.

         OBS! stanna på ett sätt så att du inte utgör någon fara för dig själv eller

         eller andra trafikanter. Stå kvar på din plats. Frontmannen är den som

         åker tillbaka och kontrollerar. Frontmannen är också den som åter

         startar upp kortegen.


15.    Vid tekniska problem är det kömannen som stannar med den som har

          problem. Resterande del av gruppen fortsätter med frontmannen och

          stannar vid första lämpliga plats och inväntar besked från kömannen.


16,      Om någon lämnar gruppen vid delmål eller paus skall alltid

           frontmannen informeras innan avvikelse sker.


17.      Lämnar man gruppen under körning skall man tydligt markera att

           bakomvarande skall glida förbi och som sist låta kömannen förstå att

           man lämnar gruppen.


18.      Om bil lyckas tränga sig in i kortegen skall gruppen iakttaga stor

            försiktighet och inte omedelbart kasta sig ut i krypkörfältet då detta

           fält inte har samma vägskick som den övriga vägen det kan dessutom

           ligga både bildelar och annat i krypkörfältet som kan förorsaka en

           olycka. Behåll formationen och låt bilisten avvakta tills ny möjlighet till

           omkörning för bilisten ges.


19.      Upprepa handsignaler framifrån från frontmannen till kömannen. Om

           handsignal om bensinbehov kommer bakifrån skall detta upprepas

           framåt. En kort signal med tutan kan användas för att påkalla

           uppmärksamhet från den framför.


20.      Parkering vid stopp sker samlat och med snygg uppställning/parkering

           på led sida vid sida i formationsordning.

Handsignaler

1.     Stopp eller sakta ner:

         -Stopp, lyft vänster hand handflatan

           framåt. Sakta ner vinka upp/ner

           med handflatan vänd nedåt.


2.     Behöver tanka:

         -Vänster hand, peka på tanken.


3.     Din blinker är på:

         -Vänster hand, växelvis knuten

           och öppen hand.


4.     Behöver stanna:

         - Vänster hand vinka upp/ner

           med handflatan vänd nedåt (punkt 1).


               

Ljudsignaler

Upprepade långa ljudsignaler,

olycka har inträffat,

stoppa kortegen.